Debattregler på dittforslag.no

Regler er ikke det viktigste for en god debatt, vi tror man kommer langt med sunn fornuft, folkeskikk og saklighet.

Det er viktig for oss å få så mange forslag som mulig fra alle slags folk. Vi kommer derfor til å ha en høy terskel for å slette innlegg.

Forslagene må skrives på norsk, dansk, svensk eller engelsk, slik at vi kan lese dem.

Det er greit å bruke kallenavn, men vi blir ekstra glad om du signerer forslaget ditt med fullt navn.

Det er helt greit at du er uenig med Arbeiderpartiet eller synes at vi ikke gjør en god nok jobb. Konkrete forslag til hva vi kan og bør gjøre annerledes setter vi stor pris på, slik at vi kan lage og gjennomføre bedre politikk.

Men, det er en del ting vi ikke kommer til å la ligge ute. Disse forslagene vil bli fjernet fortløpende. Om du finner et forslag som bryter med noen av reglene, bruk knappen "Rapportér forslaget" inne på forslagets side.

Forslaget ditt kan bli slettet hvis det inneholder...

  1. Spam eller reklame (innlegg som på ingen måte er politiske forslag)
  2. Tekst som ikke er skrevet på norsk, dansk, svensk eller engelsk
  3. Personangrep
  4. Personlig og privat informasjon. Du kan ikke dele andre personer sine personopplysninger, eksempelvis navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, både fødselsdato og personnummer. Det samme gjelder sensitive personopplysninger: for eksempel folks politiske og religiøse syn, deres etniske bakgrunn, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold også videre.
  5. Trusler eller oppfordring til vold
  6. Hets eller fornærmelser rettet mot enkeltpersoner eller grupper, for eksempel på grunnlag av kjønn, etnisitet eller andre kjennetegn
  7. Misbruk av andres navn når man signerer forslag
  8. Brudd på norsk lov, eksempelvis brudd med opphavsretten
  9. Lenker som leder til nettsted som rammes av noen av punktene over

Hvis det er enkeltsetninger eller enkeltord som bryter disse reglene, kan vi fjerne dette fra forslaget, i stedet for å sensurere hele forslaget.

Dersom vi ser tegn på at noen forsøker manipulere stemmegivningen eller tjenesten, kan vi fjerne stemmer eller selve forslaget.

Hvis det gjentatte ganger skjer overtramp fra din IP-adresse, vil den bli sperret slik at fremtidige forslag fra denne IP-adressen må godkjennes av Arbeiderpartiet.